REGLEMENT

Reglementen en regels van Flanders Open Rugby

BELANGRIJK:

Een team dat een speler jonger dan 18 jaar zou opstellen, moet het Secretariaat hiervan inlichten!

Het tornooi zal gespeeld worden onder het IRB reglement van de Game of Rugby Football inclusief de Ten-a-side variaties (Klik hier voor het officiële IRB reglement). De volgende specifieke aanpassingen zullen evenwel worden toegepast tijdens dit tornooi:

1. Officials

Elk team zal een bevoegd lijnrechter aanduiden voor de aanvang van de wedstrijd.

Voor de halve finales en finales van de “Cup” en “Beer Cup” competities zullen 3 officials aangeduid worden (1 scheidsrechter en 2 assistent-scheidsrechters).

 2. Speelduur (Law 5.1)

Alle wedstrijden, behalve de finales, duren 10 minuten per helft met 2 minuten rust.
De finale duurt 15 minuten per helft met 2 minuten rust.
Tijdens de “knock-out” fase, zullen Laws 5.6 en 9.B.4 (zie hieronder) worden toegepast.

3. Scoringmethode (Law 9.1.B)

Na een try zullen geen conversies worden genomen.

4. Foul Play (Law 10.5)

De sinbin (gele kaart) zal van toepassing zijn gedurende heel het tornooi. De bestrafte speler zal plaatsnemen achter de dead-ball-line van het In-Goal gebied van de tegenstander voor precies 2 minuten effectieve speeltijd van zodra de geschorste dat gebied heeft bereikt.

Tijdens de halve finales en finales, waar meer officials beschikbaar zijn, dienden sin-bin spelers in de buurt van de middenlijn te blijven.
Alle spelers die voor Foul-Play met een rode kaart worden uitgesloten, zullen tevens worden uitgesloten voor de rest van het tornooi. De namen van de speler en van het team zullen door de scheidsrechter doorgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat.

5. Competitiesysteem

 1. Alle beslissingen in verband met de reeksindeling van de teams behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de tornooiorganisatie. De tornooiorganisatie is ingedeeld in 2 secretariaten, een “tornooisecretariaat” dat alle logistieke zaken van het tornooi behandelt en een “wedstrijdsecretariaat” dat alle sportieve kwesties behandelt.
 2. Voor het eerste deel van het tornooi spelen de ploegen tegen de andere teams uit hun reeks.
 3. In elke reeks zullen 3 punten toegekend worden voor winst, 2 punten voor een gelijkspel en 1 punt bij verlies. Indien een ploeg niet op tijd op de aftrap is of forfait geeft ontvangt ze geen punten.
 4. Er worden geen extra times gespeeld tijdens de reeksen.
 5. Een team, dat zich heeft geplaatst voor de “Cup”-competitie van zondag, moet zondagochtend uiterlijk tegen 10u00 een spelerslijst indienen op het wedstrijdsecretariaat met vermelding van de namen van hun spelers. Enkel die spelers die voorkomen op deze lijst kunnen opgesteld worden in dat team. Elke speler mag op zondag slechts op de lijst van één ploeg voorkomen en mag niet meer deelnemen aan wedstrijden van andere teams.
 6. De reekswinnaar is het team met het hoogste aantal punten. Indien twee teams met hetzelfde aantal punten zouden eindigen zullen de plaatsen als volgt vastgelegd worden:

a)    het team met het hoogste puntenverschil tussen punten “voor” minus punten “tegen” wint de wedstrijd. Als na (a) de teams nog steeds gelijk staan dan:

b)    wint het team met het hoogste aantal gescoorde punten de wedstrijd. Als na (b) de teams nog steeds gelijk staan dan:

c)     de winnaar van de wedstrijd die ze onderling betwistten wint de wedstrijd. Als na (c) de teams nog steeds gelijk staan dan:

d)    wint het team met het minste aantal rode kaarten.

e)    wint het team met het minste aantal gele.

f)     de winnaar wordt bepaald door een toss met een muntstuk.

Teams die zich willen terugtrekken uit het tornooi om welke reden dan ook, MOET eerst het wedstrijdsecretariaat zo snel mogelijk informeren om voorafgaande goedkeuring te krijgen. Dit is bijzonder belangrijk om niet alleen voor dag 1 van het tornooi maar ook  voor dag 2 wanneer het nieuwe tornooischema wordt opgesteld.

6. Kwetsuren

 1. Indien een ploeg door kwetsuren of andere omstandigheden onvoldoende spelers overhoudt (<10), mag die ploeg aangevuld worden met spelers van andere ploegen of uit de “reserve pool” (lijst beschikbaar op het wedstrijdsecretariaat), behalve indien het een wedstrijd voor de “Cup”-competitie betreft.
 2. Dergelijke vervangingen moeten geregistreerd worden bij het wedstrijdsecretariaat. Artikel 5 (van het competitiesysteem) zal tijdens de “Cup”-competitie van zondag toegepast worden.

7. Veteranen

 1. Open voor iedereen ouder dan 35 maar het is belangrijk te weten dat open en genietbaar rugby het doel is. Geen overdadig spel en onsportief gedrag.
 2. Geen team zal een speler onder 35 opstellen.
 3. Elk team moet een spelerslijst voorleggen aan het wedstrijdsecretariaat, met vermelding van de namen, de geboortedatums en paspoortnummers, Identiteitskaartnummers of spelerslicenties van al hun spelers. Enkel deze spelers kunnen tijdens het tornooi spelen. Elke wijziging in deze spelerslijst tijdens het tornooi moet aan het wedstrijdsecretariaat worden gemeld.

8.    Gedrag, Uitsluiting, Reservespelers

 1. De tornooiorganisatie behoudt zich het recht eventueel een scheidsrechterrapport doorsturen naar de overkoepelende rugbyorganisatie waar het betreffende team waar de speler onderdeel van uitmaakte onder resulteert. Elke rood geschorste speler dienst de beslissing te aanvaarden zonder verder misbruik of agressie van welke aard dan ook na de wedstrijd en voor de rest van het tornooi.
 2. Door de omvang van het tornooi is de aanwezigheid van rugbyers in de stad in verhouding groot. Het is de bedoeling dat de enorme gastvrijheid die aan zoveel rugbyers wordt verleend niet mag worden beschadigd. Daarom eigent de organisatie zich het recht toe dat teams, of spelers van teams, welke zich naar haar oordeel hebben misdragen, het jaar daarop volgend worden uitgesloten van deelname. Het betreffende team alsook haar overkoepelende rugbyorganisatie zal daarvan schriftelijk, en met redenen omkleed, bericht ontvangen van de tornooiorganisatie.
 3. Het wedstrijdsecretariaat zal een lijst bijhouden met beschikbare spelers die wensen te spelen voor teams die door kwetsuren of andere omstandigheden onvoldoende spelers overhoudt. Al deze beschikbare spelers kunnen zich aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat.

Voor alle te nemen beslissingen en betwistingen tijdens het tornooi die niet hierboven vermeld zijn, zal enkel het wedstrijdsecretariaat bevoegd zijn.

IRB SPELREGELS TEN-A-SIDE VARIATIES

Spelregel 3: Aantal spelers – Het team

3.1 Maximaal aantal spelers op het speelgebied

Maximum: Iedere team mag maximaal tien spelers op het speelgebied hebben.

3.4 Spelers aangewezen als wissels

Een team mag niet meer dan vijf vervangers/wissels nomineren. De wedstrijdorganisatie mag het aantal genomineerde vervangers/wissels aanpassen.

Een team mag een onbeperkt aantal spelers op ieder moment in de wedstrijd vervangen of wisselen.

Spelers die het speelveld willen betreden moeten dat vanaf de middenlijn doen, nadat de vervangen of gewisselde speler het speelveld verlaten heeft.

Sanctie: Een strafschop op de plaats waar het spel zou worden herstart.

Wedstrijdorganisatoren kunnen het besluit nemen om het aantal vervangers en wisselspelers te veranderen en het aantal wissels te beperken.

3.12 Gewisselde spelers die terugkeren in de wedstrijd

Wissen: 3.12 Gewisselde spelers die terugkeren in de wedstrijd

Spelregel 5: Tijd

5.1 Tijdsduur van een wedstrijd

Een wedstrijd duurt niet langer dan twintig minuten plus verloren en extra tijd. Een wedstrijd wordt in twee helften van niet meer dan 10 minuten speeltijd verdeeld. Een wedstrijdorganisator mag de duur van de wedstrijd aanpassen.

5.2 Rust

Na de rust wisselen de teams van speelhelft. Er is een rust van niet meer dan twee minuten.

5.6 Extra tijd spelen

Indien er een gelijkspel is en er is extra tijd vereist, dan wordt er na een pauze van 1 min. de extra tijd gespeeld in perioden van 5 min. Na elke periode, verwisselen de teams van speelhelft zonder een pauze.

 Spelregel 6: Wedstrijdofficials

6.A.13 Extra tijd – De toss.

Voordat de extra tijd start, organiseert de scheidsrechter een toss. Eén van de aanvoerders gooit een munt en de andere aanvoerder roept om te zien wie de toss wint. De winnaar van de toss mag een keuze maken tussen aftrappen of speelhelft. Als de winnaar van de toss beslist om een speelhelft te kiezen, moet de tegenstander aftrappen en vice versa.

Spelregel 9: Methode van scoren

9.B.1 Een conversion kick nemen

Wijziging (c): De kick moet een drop-kick zijn.
Wissen (d)
Wijziging (e): De kicker moet de kick nemen binnen veertig seconden nadat een try gescoord is. De kick wordt afgekeurd als de kicker de kick niet binnen de toegestane tijd heeft genomen.

9.B.3 De tegenstander

Wijziging (a): Het gehele team van de tegenstander moet onmiddellijk verzamelen dichtbij hun eigen 10-meter lijn.
Wissen (b)
(c) 3e paragraaf wissen: “Wanneer een andere kick is toegestaan…”

9.B.4 Extra tijd – de winnaar

In extra tijd, wordt het team dat als eerste scoort onmiddellijk tot winnaar uitgeroepen.

Spelregel 10: Onsportief spel

10.5 Straffen

Aantekening: Tijdelijke uitsluiting: Indien een speler tijdelijk uitgesloten is, duurt de periode van uitsluiting twee minuten.

Spelregel 13: Aftrap en herstart kicks

13.2 Wie neemt de aftrap en herstart kick

Wijziging (c): Na een score, neemt het team dat heeft gescoord de aftrap met een drop-kick. De drop-kick moet worden genomen op of achter het midden van de middenlijn.
Straf: Vrije schop op het midden van de middenlijn.

13.3 Positie van de kicker zijn/haar team bij de aftrap

Wijziging: Het gehele team van de kicker moet achter de bal zijn wanneer deze wordt gekickt. Als zij niet achter de bal zijn, wordt een vrije schop toegekend aan het niet-overtredende team op het midden van de middenlijn.
Straf: Vrije schop op het midden van de middenlijn

13.7 Aftrap van minder dan 10 meter en niet gespeeld door een tegenstander

Wijziging: Als de bal niet de tegenstander zijn 10-meter lijn bereikt, wordt een vrije schop toegekend aan het niet-overtredende team op het midden van de middenlijn.
Straf: Vrije schop op het midden van de middenlijn

13.8 De bal gaat direct uit

Wijziging: De bal moet in het speelveld landen. Als de bal direct uit wordt gekickt, wordt een vrije schop toegekend aan het niet-overtredende team op het midden van de middenlijn.
Straf: Vrije schop op het midden van de middenlijn

13.9 De bal gaat in het doelgebied

Wijziging (b): Als de tegenstander de bal drukt, de bal dood maakt, of als de bal dood gaat door op of over de doelzijlijn of achterlijn te gaan wordt een vrije schop toegekend aan het niet-overtredende team op het midden van de middenlijn.
Straf: Vrije schop op het midden van de middenlijn.

Spelregel 20: Scrum

Begrippen

Wijziging 2e paragraaf: Een scrum is in het speelveld geformeerd wanneer vijf spelers van iedere team, samengebonden in twee rijen van iedere team, zodanig inkomen zodat de hoofden van beide eerste-rijen in elkaar sluiten. Hierdoor wordt een tunnel gecreëerd waarin de scrumhalf de bal ingooit zodanig dat de eerste-rij spelers om balbezit kunnen strijden door met een van beide voeten naar de bal te hooken.
Wissen paragraaf 10 en 11.

20.1 Een scrum vormen

Aanpassen (e): Aantal spelers: vijf
Een scrum bestaat op ieder moment in de wedstrijd uit vijf spelers van de beide teams. Alle spelers moeten gebonden blijven totdat de scrum voorbij is. Iedere eerste-rij moet uit drie spelers bestaan, niet meer en niet minder. De twee locks vormen de tweede-rij door aan elkaar te binden met hun hoofd tussen een prop en de hooker.
Straf: Strafschop
Wissen: Uitzondering

20.10 De scrum beëindigen

Aanpassen (c): Geen speler in de scrum mag zijn/haar binding loslaten om de bal te spelen.
Straf: Strafschop

Spelregel 21: Strafschoppen en vrije schoppen

21.3 Hoe de strafschoppen en vrije schoppen genomen worden

Verbetering (a): Iedere speler mag een strafschop of vrije schop die is toegekend voor een overtreding met iedere type kick nemen: punt, drop-kick maar niet met een place-kick. De bal mag worden gekickt met elk deel van het onderbeen, van knie tot de voet. De knie en hiel zijn uitgesloten.

21.4 Strafschop en vrije schop opties en vereisten

Verbetering (b): Geen vertraging. Als een kicker aangeeft bij de scheidsrechter de intentie te hebben om op doel te kicken, moet de kick binnen dertig seconden zijn genomen. Als de dertig seconden worden overschreden wordt de kick afgekeurd, een scrum wordt toegekend op de plek van de mark en de tegenstanders nemen hierbij de inworp.

Facebook

Berichten worden opgehaald...

Hoofdsponsors

EVRA